Du är här: Startsidan  >> Fågellokaler >> Tysslingen


Tysslingen.
 
LOKALBESKRIVNING.
Södra tornet nås enklast genom att ta av från E18 mot Tysslinge. Norra delen nås genom att åka 236 arter har t.o.m. 26 juli 2006 skådats i runt sjön.
 
Artrikedom.
 
Sånglärka Dubbeltrast Talgoxe
Ljungpipare Blåmes Gluttsnäppa
Hussvala Vattenrall Ladusvala
Gulärla Björktrast Brun kärrhök
Fiskgjuse Storspov Mindre strandpipare
Skogssnäppa Grönbena Skrattmås
Sädesärla Sävsparv Mindre sångsvan
Bläsgås Kanadagås Stjärtand
Knipa Storskrake Gråhäger
Gråtrut Snatterand Gräsand
Knölsvan Sångsvan Sädgås
Spetsbergsgås Grågås Bläsand
Kricka Havsörn Blå kärrhök
Duvhök Ormvråk Tornfalk
Pilgrimsfalk Trana Tofsvipa
Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin
Fiskmås Ringduva Törnskata
Skata Kaja Kråka
Korp Stare Bofink
Gulsparv Småspov  
Bild på en Havsörn