Du är här: Startsidan  >> Fågellokaler >> Sandviksbadet


Sandviksbadet.
 
LOKALBESKRIVNING.
Denna lokal som är belägen i Möckelns norra ända är en kär och känd rastplats för de fåglar som skall vidare till norra sverige eller ännu lägre bort. på de små sandrevlarna ute i sjön kan mängder med fåglar skådas.
Vägbeskrivning.
Vid sista stoppljuset, om du kör mot Örebro eller första stoppljuset om du kommer från Örebro, svänger du mot "Sandviksbadet" och kör rakt fram ca: 300 meter. Karta över området.
 
Arter jag skådat på denna lokal.
 
  1. Smålom   2. Storlom
  3. Skäggdopping   4. Gråhakedopping
  5. Svarthakedopping   6. Storskarv
  7. Sångsvan   8. Knölsvan
  9. Kanadagås 10. Grågås
11. Vitkindad gås 12. Bläsand
13. Gräsand 14. Gravand
15. Kricka 16. Sjöorre
17. Knipa 18. Vigg
19. Småskrake 20. Storskrake
21. Drillsnäppa 22. Strandskata
23. Mindre strandpipare 24. Större strandpipare
25. Roskarl 26. Fiskmås
27. Fisktärna 28. Gråtrut
29. Havstrut 30. Skrattmås
31. Silltrut 32. Storspov
33. Ringduva 34. Tamduva
35. Blåmes 36. Talgoxe
37. Nötväcka 38. Gråsparv
39. Pilfink 40. Bofink
41. Domherre 42. Grönfink
43. Grönsiska 44. Hämpling
45. Gråsiska 46. Gulsparv
47. Sädesärla 48. Trädpiplärka
49. Ängspiplärka 50. Härmsångare
51. Sidensvans 52. Kaja
53. Kråka 54. Råka
55. Skata 56. Nötkråka
57. Korp 58. Tornseglare
59. Björktrast 60. Rödhake
61. Koltrast  
Bild på en Svarthakedopping