Du är här: Startsidan  >> Fågellokaler >> Lunedet


Lunedet.
 
LOKALBESKRIVNING.
Denna lokal har tidigare bara "funnits" på vårarna. Åkern har då efter snösmältningen varit vattenfylld. Detta förändrades, på grund av det nyckna regnandet, under hösten 2006 till att gälla även för hösten/vintern. Vattensamlingen som bildas blir då en populär rastplats för många andfåglar och vadare. I buskagen runt om kan en mängd arter av småfåglar skådas. Under hösten 2006 kunde det största antalet (26 stycken) Spetsbergsgäss någonsin i Karlskoga kommun räknas in.
 
Artrikedom. (Urval).
 
Sångsvan Kanadagås Grågås
Gräsand Knipa Ormvråk
Trana Tofsvipa Fiskmås
Gråtrut Skrattmås Ringduva
Pilfink Bofink Domherre
Bergfink Grönfink Gulsparv
Sädesärla Kaja Kråka
Skata Björktrast Buskskvätta
Koltrast Talltita Svartmes
Nötskrika Spetsbergsgås Skäggdopping
Gräsand Blåmes Entita
Nötväcka Rödhake Storskrake
Ärtsångare Gråhäger Trana
Bild på en Spetsbergsgås