Du är här: Startsidan  >> Fågellokaler >> Gälleråsen/Grusgropen


Gälleråsen.
 
LOKALBESKRIVNING.
Norr om Gälleråsens gård ligger en grusgrop som både töms på sand och fylls igen. Denna miljö är kanske inte den trevligaste att tillbringa sin fritid i men samtidigt är grusgropen en suverän miljö för många av våra tvåvingade vänner.
 
Artrikedom.
 
Gråhäger Sångsvan Knölsvan
Mindre sångsvan Kanadagås Grågås
Gräsand Kricka Knipa
Brun kärrhök Sparvhök Duvhök
Ormvråk Fjällvråk Blå Kärrhök
Stenfalk Lärkfalk Tornfalk
Bivråk Trana Trädkrypare
Brushane Ljungpipare Skogssnäppa
Tofsvipa Fjällpipare Fiskmås
Gråtrut Havstrut Skrattmås
Storspov Ringduva Turkduva
Tamduva Gök Blåmes
Mindre Strandpipare Talgoxe Gråsparv
Pilfink Bofink Domherre
Bergfink Grönfink Hämpling
Gulsparv Forsärla Sädesärla
Sånglärka Ängspiplärka Lövsångare
Sidensvans Gröngöling Ladusvala
Backsvala Hussvala Törnskata
Större hackspett Kaja Kråka
Skata Korp Nötskrika
Stare Tornseglare Björktrast
Buskskvätta Koltrast Stenskvätta
Bild på en Mindre sångsvan