Du är här: Startsidan  >> Fågellokaler >> Björkborn


Björkborn.
 
LOKALBESKRIVNING.
Runt Björkborns herrgård och vid Timsälvens stränder kan man finna mycket intressant. Nedanför dammen häckar bl.a. forsärla. Vintertid ses strömstaren dyka efter föda. Den omgivande lövskogen hyser både sångare, hackspettar och ugglor.

Viss försiktighet och hänsyn bör tagas då vissa arter är oerhört skygga. Undvik därför att vistas i eller nära älvfåran. Man har full sikt uppifrån kanterna.
 
Artrikedom. (Ett urval).
 
Järnsparv Strömstare Koltrast
Rödhake Rödvingetrast Björktrast
Tornseglare Stare Nötskrika
Korp Skata Kråka
Kaja Hussvala Större hackspett
Mindre hackspett Gröngöling Sidensvans
Trädgårdssångare Svarthätta Näktergal
Härmsångare Lövsångare Grå flugsnappare
Sv flugsnappare Sånglärka Sädesärla
Forsärla Gärdsmyg Gulsparv
Grönfink Domherre Bofink
Tamduva Gök Blåmes
Pilfink Talgoxe Nötväcka
Entita Blåmes Tamduva
Ringduva Skrattmås Gråtrut
Fisktärna Fiskmås Kattuggla
Drillsnäppa Sparvhök Storskrake
Knipa Gräsand Kanadagås
Knölsvan Hussvala Sångsvan
Storskarv Gråhäger  
Bild på en Forsärla