Du är här: Startsidan >> Obs-noteringar>> Fotade i Kga


Lista över arter som jag fotograferat.
 
Nedan följer en förteckning över de arter som jag fotograferat inom eller utom Karlskoga kommun. För närvarande har jag 144 arter inom Karlskoga kommun och  24  arter utanför Karlskoga kommun och detta blir tillsammans 168 stycken arter.
 
Lista över arter som jag fotograferat utanför, men ej inom, Karlskoga kommun.
 
En del av arterna är klassade som "parkfåglar" och räknas inte som en svenska arter. Hybrider räknas inte heller.
 
  24 Jorduggla Asio flammeus Bild  Bild på en blå pil
  23 Tretåig mås Rissa tridactyla Bild  Bild på en blå pil
  22 Smålom Gavia stellata Bild  Bild på en blå pil
  21 Rödhuvad törnskata Lanius senator Bild  Bild på en blå pil
  20 Sv.pannad törnskata Lanius minor Bild  Bild på en blå pil
  19 Bivråk Pernis apivorus Bild  Bild på en blå pil
  18 Brunand Aythia ferina Bild  Bild på en blå pil
  17 Talltita Parus montanus Bild  Bild på en blå pil
  16 Sjöorre Melanitta nigra Bild  Bild på en blå pil
  15 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Bild  Bild på en blå pil
  14 Bronskalkon Meleagris gallopavo Bild  Bild på en blå pil
  13 Grå krontrana Balearica regulorum Bild  Bild på en blå pil
  12 Flamingoe Phoenicopterus roseus Bild  Bild på en blå pil
  11 Prutgås Branta bernicla Bild  Bild på en blå pil
  10 Svarthakedopping Podiceps auritus Bild  Bild på en blå pil
    9 Ejder Somateria mollissima Bild  Bild på en blå pil
    8 [Stripgås] Anser indicus Bild  Bild på en blå pil
    7 Gråhakedopping Podiceps grisegenga Bild  Bild på en blå pil
    6 [Mandarinand] Aix galericulata Bild  Bild på en blå pil
    5 Mindre skrikörn Aquila pomarina Bild  Bild på en blå pil
    4 Rörhöna Gallinula chloropu Bild  Bild på en blå pil
    3 Silltrut Larus fuscus Bild  Bild på en blå pil
    2 Fasan Phasianus colchicus Bild  Bild på en blå pil
    1 Ägretthäger Ardea alba Bild  Bild på en blå pil
 
Lista över arter som jag fotograferat i Karlskoga kommun.
 
När jag startade detta projekt var målet att fotografera 100 stycken olika arter i Karlskoga kummun. Torsdagen den 30 november 2006 blev detta mål uppfyllt, Mitt nya mål är 150 arter. Den 27 juni 2007 blev göktytan nr 125. Jag tror därför inte detta med 150 stycken är en omöjlighet. Det är bara att ligga i och arbeta hårt, som flickan sa.
 
144 Turturduva Streptopelia turtur Bild  Bild på en blå pil
143 Svarthalsad trast Turdus atrogularis Bild  Bild på en blå pil
142 Svarthätta Sylvia atricapilla Bild  Bild på en blå pil
141 Sparvuggla Glaucidium passerinum Bild  Bild på en blå pil
140 Svärta Melanitta fuscus Bild  Bild på en blå pil
139 Skogsduva Columba oenas Bild  Bild på en blå pil
138 Törnsångare Sylvia communis Bild  Bild på en blå pil
137 Rödspov Limosa limosa Bild  Bild på en blå pil
136 Dubbeltrast Turdus viscivorus Bild  Bild på en blå pil
135 Duvhök Accipiter gentilis Bild  Bild på en blå pil
134 Orre Tetrao tetrix Bild  Bild på en blå pil
133 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros Bild  Bild på en blå pil
132 Blåhake Luscinia svecica Bild  Bild på en blå pil
131 Småsnäppa Calidris minuta Bild  Bild på en blå pil
130 Hämpling Carduelis scannabina Bild  Bild på en blå pil
129 Gök Cuculus canorus Bild  Bild på en blå pil
128 Myrspov Limosa lapponica Bild  Bild på en blå pil
127 Kärrsnäppa Calidris alpina Bild  Bild på en blå pil
126 Kattuggla Strix aluco Bild  Bild på en blå pil
125 Göktyta Jynx torquilla Bild  Bild på en blå pil
124 Backsvala Riparia riparia Bild  Bild på en blå pil
123 Gröngöling Picus viridis Bild  Bild på en blå pil
122 Härmsångare Sylvia borin Bild  Bild på en blå pil
121 Grå flugsnappare Mucicapa striata Bild  Bild på en blå pil
120 Ärtsångare Sylvia corruca Bild  Bild på en blå pil
119 Vigg Aythya fuligula Bild  Bild på en blå pil
118 Fisktärna Sterna hirundo Bild  Bild på en blå pil
117 Järnsparv Prunella modularis Bild  Bild på en blå pil
116 Taltrast Turdus philomelos Bild  Bild på en blå pil
115 Ringtrast Turdus torquatus Bild  Bild på en blå pil
114 Storlom Gavia arctica Bild  Bild på en blå pil
113 Rödvingetrast Columba oenas Bild  Bild på en blå pil
112 Salskrake Mergus albellus Bild  Bild på en blå pil
111 Bläsgås Anser albifrons Bild  Bild på en blå pil
110 Grågås Anser anser Bild  Bild på en blå pil
109 Sädgås Anser fabilis Bild  Bild på en blå pil
108 Tjäder Tetrao urogallus Bild  Bild på en blå pil
107 Tofsmes Parus cristatus Bild  Bild på en blå pil
106 Stjärtmes Aegithalos caudatos Bild  Bild på en blå pil
105 Knölsvan Cygnis olor Bild  Bild på en blå pil
104 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra Bild  Bild på en blå pil
103 Steglits Ceduelis carduelis Bild  Bild på en blå pil
102 Ökenstenskvätta Oenanthe deserti Bild  Bild på en blå pil
101 Varfågel Lanius excubitor Bild  Bild på en blå pil
100 Havsörn Haliaeetus albicilla Bild  Bild på en blå pil
  99 Bergfink Fringilla montifringilla Bild  Bild på en blå pil
  98 Björktrast Turdus pilaris Bild  Bild på en blå pil
  97 Blåmes Parus caeruleus Bild  Bild på en blå pil
  96 Bläsand Anas penelope Bild  Bild på en blå pil
  95 Bofink Fringilla coelebs Bild  Bild på en blå pil
  94 Brun kärrhök Circus aeruginosus Bild  Bild på en blå pil
  93 Brushane Philomachus pugnax Bild  Bild på en blå pil
  92 Buskskvätta Saxicola rubetra Bild  Bild på en blå pil
  91 Dammsnäppa Tringa stagnatilis Bild  Bild på en blå pil
  90 Domherre Pyrrhula pyrrhula Bild  Bild på en blå pil
  89 Drillsnäppa Actitis hypoleucos Bild  Bild på en blå pil
  88 Enkelbeckasin Gallinago gallinago Bild  Bild på en blå pil
  87 Entita Parus palustris Bild  Bild på en blå pil
  86 Fiskgjuse Pandion haliaetus Bild  Bild på en blå pil
  85 Fiskmås Larus canus Bild  Bild på en blå pil
  84 Fjällpipare Charadrius morinellus Bild  Bild på en blå pil
  83 Fjällvråk Buteo lagopus Bild  Bild på en blå pil
  82 Forsärla Motacill cinerea Bild  Bild på en blå pil
  81 Gluttsnäppa Tringa nebularia Bild  Bild på en blå pil
  80 Gravand Tadorna tadorna Bild  Bild på en blå pil
  79 Gråhäger Ardea cinerea Bild  Bild på en blå pil
  78 Gråsiska Carduelis flammes flammes Bild  Bild på en blå pil
  77 Gråsparv Passer domesticus Bild  Bild på en blå pil
  76 Gråtrut Larus argentatus Bild  Bild på en blå pil
  75 Gräsand Anas platyrhynchos Bild  Bild på en blå pil
  74 Grönbena Tringa glareola Bild  Bild på en blå pil
  73 Grönfink Carduelis chloris Bild  Bild på en blå pil
  72 Grönsiska Carduelis spinus Bild  Bild på en blå pil
  71 Gulsparv Emberiza citrinella Bild  Bild på en blå pil
  70 Gulärla Motacilla flava Bild  Bild på en blå pil
  69 Havstrut Larus marinus Bild  Bild på en blå pil
  68 Hussvala Delichon urbica Bild  Bild på en blå pil
  67 Kaja Corvus monedula Bild  Bild på en blå pil
  66 Kanadagås Branta canadensis Bild  Bild på en blå pil
  65 Knipa Bucephala clangula Bild  Bild på en blå pil
  64 Koltrast Turdus merula Bild  Bild på en blå pil
  63 Korp Corvus corax Bild  Bild på en blå pil
  62 Kricka Anas crekka Bild  Bild på en blå pil
  61 Kråka Corvus corone cornix Bild  Bild på en blå pil
  60 Kungsfågel Regulus regulus Bild  Bild på en blå pil
  59 Ladusvala Hirundo rustica Bild  Bild på en blå pil
  58 Ljungpipare Pluvialis apricaria Bild  Bild på en blå pil
  57 Lärkfalk Falco subbuteo Bild  Bild på en blå pil
  56 Lövsångare Phylloscopus trochilus Bild  Bild på en blå pil
  55 Mindre strandpipare Charadrius dubius Bild  Bild på en blå pil
  54 Mindre sångsvan Cygnis columbianus Bild  Bild på en blå pil
  53 Mosnäppa Calidris temminckii Bild  Bild på en blå pil
  52 Nötskrika Garrulus glandarius Bild  Bild på en blå pil
  51 Nötväcka Sitta europea Bild  Bild på en blå pil
  50 Ormvråk Buteo buteo Bild  Bild på en blå pil
  49 Pilfink Passer montanus Bild  Bild på en blå pil
  48 Ringduva Columba palumbus Bild  Bild på en blå pil
  47 Råka Corvus frugilegus Bild  Bild på en blå pil
  46 Rödbena Tringa totanus Bild  Bild på en blå pil
  45 Rödhake Erithacus rubecula Bild  Bild på en blå pil
  44 Sidensvans Bombycilla garrulus Bild  Bild på en blå pil
  43 Skata Pica pica Bild  Bild på en blå pil
  42 Skedand Anas clypeata Bild  Bild på en blå pil
  41 Skogssnäppa Tringa ochropus Bild  Bild på en blå pil
  40 Skrattmås Larus ridibundus Bild  Bild på en blå pil
  39 Skäggdopping Tachybaptus ruficollis Bild  Bild på en blå pil
  38 Småskrake Mergus serrator Bild  Bild på en blå pil
  37 Snatterand Anas strepera Bild  Bild på en blå pil
  36 Snösparv Plectrophenax nivalis Bild  Bild på en blå pil
  35 Sothöna Fulica atra Bild  Bild på en blå pil
  34 Sparvhök Acipiter nissus Bild  Bild på en blå pil
  33 Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Bild  Bild på en blå pil
  32 Spovsnäppa Calidris ferruginea Bild  Bild på en blå pil
  31 Stare Sturnus vulgaris Bild  Bild på en blå pil
  30 Stenfalk Falco columbarius Bild  Bild på en blå pil
  29 Stenknäck Coccothrasustes c. Bild  Bild på en blå pil
  28 Stenskvätta Oenanthe oenanthe Bild  Bild på en blå pil
  27 Storskarv Phalacrocorax carbo Bild  Bild på en blå pil
  26 Storskrake Mergus merganser Bild  Bild på en blå pil
  25Storspov Numenius arquata Bild  Bild på en blå pil
  24 Strandskata Haematopus ostralegus Bild  Bild på en blå pil
  23 Strömstare Cinclus cinclus Bild  Bild på en blå pil
  22 Större hackspett Dendrocopus major Bild  Bild på en blå pil
  21 Större strandpipare Charadrius hiaticula Bild  Bild på en blå pil
  20 Svartmes Parus ater Bild  Bild på en blå pil
  19 Svartsnäppa Tringa erythopus Bild  Bild på en blå pil
  18 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Bild  Bild på en blå pil
  17 Sånglärka Alauda arvensis Bild  Bild på en blå pil
  16 Sångsvan Cygnis cygnis Bild  Bild på en blå pil
  15 Sädesärla Motacilla alba alba Bild  Bild på en blå pil
  14 Sävsparv Emberiza schoeniclus Bild  Bild på en blå pil
  13 Talgoxe Parus major Bild  Bild på en blå pil
  12 Tamduva Columba livia Bild  Bild på en blå pil
  11 Tofsvipa Vanellus vanellus Bild  Bild på en blå pil
  10 Tornfalk Falco tinnuculus Bild  Bild på en blå pil
    9 Tornseglare Apus apus Bild  Bild på en blå pil
    8 Trana Grus grus Bild  Bild på en blå pil
    7 Trädkrypare Certhia familaris Bild  Bild på en blå pil
    6 Trädpiplärka Anthus trivialis Bild  Bild på en blå pil
    5 Turkduva Streptopelia decaocto Bild  Bild på en blå pil
    4 Törnskata Lanius colluria Bild  Bild på en blå pil
    3 Vitkindad gås Branta leucopsis Bild  Bild på en blå pil
    2 ÅrtaAnas querquedula Bild  Bild på en blå pil
    1 Ängspiplärka Anthus pratensis Bild  Bild på en blå pil
 
Bild på en Vandrare som ingenstans har att gå.