Du är här: Startsidan >> Obs-noteringar>> Fotade arter A till Ö


Fotograferade arter A till Ö.
[A]  [B]  [C]  [D]  [E]  [F]  [G]  [H]  [I]  [J] 
[K]  [L]  [N]  [M]  [O]  [P]  [Q]  [R]  [S]  [T] 
[U]  [V]  [W]  [X]  [Y]  [Z]  [Å]  [Ä]  [Ö] 
 
ATillbaka
 
BTillbaka
Backsvala Riparia riparia Bild  Bild på en blå pil
Bergfink Fringilla montifringilla Bild  Bild på en blå pil
Bivråk Pernis apivorus Bild  Bild på en blå pil
Björktrast Turdus pilaris Bild  Bild på en blå pil
Blåhake Luscinia svecica Bild  Bild på en blå pil
Blåmes Parus caeruleus Bild  Bild på en blå pil
Bläsand Anas penelope Bild  Bild på en blå pil
Bläsgås Anser albifrons Bild  Bild på en blå pil
Bofink Fringilla coelebs Bild  Bild på en blå pil
Bronskalkon Meleagris gallopavo Bild  Bild på en blå pil
Brunand Aythia ferina Bild  Bild på en blå pil
Brun kärrhök Circus aeruginosus Bild  Bild på en blå pil
Brushane Philomachus pugnax Bild  Bild på en blå pil
Buskskvätta Saxicola rubetra Bild  Bild på en blå pil
CTillbaka
 
DTillbaka
Dammsnäppa Tringa stagnatilis Bild  Bild på en blå pil
Domherre Pyrrhula pyrrhula Bild  Bild på en blå pil
Drillsnäppa Actitis hypoleucos Bild  Bild på en blå pil
Dubbeltrast Turdus viscivorus Bild  Bild på en blå pil
Duvhök Accipiter gentilis Bild  Bild på en blå pil
ETillbaka
Ejder Somateria mollissima Bild  Bild på en blå pil
Enkelbeckasin Gallinago gallinago Bild  Bild på en blå pil
Entita Parus palustris Bild  Bild på en blå pil
FTillbaka
Fasan Phasianus colchicus Bild  Bild på en blå pil
Fiskgjuse Pandion haliaetus Bild  Bild på en blå pil
Fiskmås Larus canus Bild  Bild på en blå pil
Fisktärna Sterna hirundo Bild  Bild på en blå pil
Fjällpipare Charadrius morinellus Bild  Bild på en blå pil
Fjällvråk Buteo lagopus Bild  Bild på en blå pil
Flamingoe Phoenicopterus roseus Bild  Bild på en blå pil
Forsärla Motacilla cinerea Bild  Bild på en blå pil
GTillbaka
Gluttsnäppa Tringa nebularia Bild  Bild på en blå pil
Gravand Tadorna tadorna Bild  Bild på en blå pil
Grå flugsnappare Mucicapa striata Bild  Bild på en blå pil
Grå krontrana Balearica regulorum Bild  Bild på en blå pil
Grågås Anser anser Bild  Bild på en blå pil
Gråhakedopping Podiceps grisegenga Bild  Bild på en blå pil
Gråhäger Ardea cinerea Bild  Bild på en blå pil
Gråsiska Carduelis flammes flammes Bild  Bild på en blå pil
Gråsparv Passer domesticus Bild  Bild på en blå pil
Gråtrut Larus argentatus Bild  Bild på en blå pil
Gräsand Anas platyrhynchos Bild  Bild på en blå pil
Grönbena Tringa glareola Bild  Bild på en blå pil
Grönfink Carduelis chloris Bild  Bild på en blå pil
Gröngöling Picus viridis Bild  Bild på en blå pil
Grönsiska Carduelis spinus Bild  Bild på en blå pil
Gulsparv Emberiza citrinella Bild  Bild på en blå pil
Gulärla Motacilla flava Bild  Bild på en blå pil
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Bild  Bild på en blå pil
Gök Cuculus canorus Bild  Bild på en blå pil
Göktyta Jynx torquilla Bild  Bild på en blå pil
HTillbaka
Havsörn Haliaeetus albicilla Bild  Bild på en blå pil
Havstrut Larus marinus Bild  Bild på en blå pil
Hussvala Delichon urbica Bild  Bild på en blå pil
Hämpling Carduelis scannabina Bild  Bild på en blå pil
Härmsångare Sylvia borin Bild  Bild på en blå pil
ITillbaka
 
JTillbaka
Jorduggla Asio flammeus Bild  Bild på en blå pil
Järnsparv Prunella modularis Bild  Bild på en blå pil
KTillbaka
Kaja Corvus monedula Bild  Bild på en blå pil
Kanadagås Branta canadensis Bild  Bild på en blå pil
Kattuggla Strix aluco Bild  Bild på en blå pil
Knipa Bucephala clangula Bild  Bild på en blå pil
Knölsvan Cygnis olor Bild  Bild på en blå pil
Koltrast Turdus merula Bild  Bild på en blå pil
Korp Corvus corax Bild  Bild på en blå pil
Kricka Anas crekka Bild  Bild på en blå pil
Kråka Corvus corone cornix Bild  Bild på en blå pil
Kungsfågel Regulus regulus Bild  Bild på en blå pil
Kärrsnäppa Calidris alpina Bild  Bild på en blå pil
LTillbaka
Ladusvala Hirundo rustica Bild  Bild på en blå pil
Ljungpipare Pluvialis apricaria Bild  Bild på en blå pil
Lärkfalk Falco subbuteo Bild  Bild på en blå pil
Lövsångare Phylloscopus trochilus Bild  Bild på en blå pil
MTillbaka
Mandarinand Aix galericulata Bild  Bild på en blå pil
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra Bild  Bild på en blå pil
Mindre skrikörn Aquila pomarina Bild  Bild på en blå pil
Mosnäppa Calidris temminckii Bild  Bild på en blå pil
Myrspov Limosa lapponica Bild  Bild på en blå pil
Mindre strandpipare Charadrius dubius Bild  Bild på en blå pil
Mindre sångsvan Cygnis columbianus Bild  Bild på en blå pil
NTillbaka
Nötskrika Garrulus glandarius Bild  Bild på en blå pil
Nötväcka Sitta europea Bild  Bild på en blå pil
OTillbaka
Ormvråk Buteo buteo Bild  Bild på en blå pil
Orre Tetrao tetrix Bild  Bild på en blå pil
PTillbaka
Pilfink Passer montanus Bild  Bild på en blå pil
Prutgås Branta bernicla Bild  Bild på en blå pil
QTillbaka
 
RTillbaka
Ringduva Columba palumbus Bild  Bild på en blå pil
Ringtrast Turdus torquatus Bild  Bild på en blå pil
Råka Corvus frugilegus Bild  Bild på en blå pil
Rödbena Tringa totanus Bild  Bild på en blå pil
Rödhake Erithacus rubecula Bild  Bild på en blå pil
Rödhuvad törnskata Lanius senator Bild  Bild på en blå pil
Rödspov Limosa limosa Bild  Bild på en blå pil
Rödvingetrast Columba oenas Bild  Bild på en blå pil
Rörhöna Gallinula chloropu Bild  Bild på en blå pil
STillbaka
Salskrake Mergus albellus Bild  Bild på en blå pil
Sidensvans Bombycilla garrulus Bild  Bild på en blå pil
Silltrut Larus fuscus Bild  Bild på en blå pil
Sjöorre Melanitta nigra Bild  Bild på en blå pil
Skata Pica pica Bild  Bild på en blå pil
Skedand Anas clypeata Bild  Bild på en blå pil
Skogsduva Columba oenas Bild  Bild på en blå pil
Skogssnäppa Tringa ochropus Bild  Bild på en blå pil
Skrattmås Larus ridibundus Bild  Bild på en blå pil
Skäggdopping Podiceps cristatus Bild  Bild på en blå pil
Smålom Gavia stellata Bild  Bild på en blå pil
Småskrake Mergus serrator Bild  Bild på en blå pil
Småsnäppa Calidris minuta Bild  Bild på en blå pil
Snatterand Anas strepera Bild  Bild på en blå pil
Snösparv Plectrophenax nivalis Bild  Bild på en blå pil
Sothöna Fulica atra Bild  Bild på en blå pil
Sparvhök Acipiter nissus Bild  Bild på en blå pil
Sparvuggla Glaucidium passerinum Bild  Bild på en blå pil
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus Bild  Bild på en blå pil
Spovsnäppa Calidris ferruginea Bild  Bild på en blå pil
Stare Sturnus vulgaris Bild  Bild på en blå pil
Steglits Ceduelis carduelis Bild  Bild på en blå pil
Stenfalk Falco columbarius Bild  Bild på en blå pil
Stenknäck Coccothrasustes c. Bild  Bild på en blå pil
Stenskvätta Oenanthe oenanthe Bild  Bild på en blå pil
Stjärtmes Aegithalos caudatos Bild  Bild på en blå pil
Storlom Gavia arctica Bild  Bild på en blå pil
Storskarv Phalacrocorax carbo Bild  Bild på en blå pil
Storskrake Mergus merganser Bild  Bild på en blå pil
Storspov Numenius arquata Bild  Bild på en blå pil
Strandskata Haematopus ostralegus Bild  Bild på en blå pil
Strömstare Cinclus cinclus Bild  Bild på en blå pil
Stripgås Anser indicus Bild  Bild på en blå pil
Större hackspett Dendrocopus major Bild  Bild på en blå pil
Större strandpipare Charadrius hiaticula Bild  Bild på en blå pil
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros Bild  Bild på en blå pil
Svarthakedopping Podiceps auritus Bild  Bild på en blå pil
Svarthalsad trast Turdus atrogularis Bild  Bild på en blå pil
Svarthätta Sylvia atricapilla Bild  Bild på en blå pil
Svartmes Parus ater Bild  Bild på en blå pil
Svartpannad törnskata Lanius minor Bild  Bild på en blå pil
Svartsnäppa Tringa erythopus Bild  Bild på en blå pil
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Bild  Bild på en blå pil
Svärta Melanitta fuscus Bild  Bild på en blå pil
Sånglärka Alauda arvensis Bild  Bild på en blå pil
Sångsvan Cygnis cygnis Bild  Bild på en blå pil
Sädesärla Motacilla alba alba Bild  Bild på en blå pil
Sädgås Anser fabilis Bild  Bild på en blå pil
Sävsparv Emberiza schoeniclus Bild  Bild på en blå pil
TTillbaka
Talgoxe Parus major Bild  Bild på en blå pil
Talltita Parus montanus Bild  Bild på en blå pil
Taltrast Turdus philomelos Bild  Bild på en blå pil
Tamduva Columba livia Bild  Bild på en blå pil
Tjäder Tetrao urogallus Bild  Bild på en blå pil
Tofsmes Parus cristatus Bild  Bild på en blå pil
Tofsvipa Vanellus vanellus Bild  Bild på en blå pil
Tornfalk Falco tinnuculus Bild  Bild på en blå pil
Tornseglare Apus apus Bild  Bild på en blå pil
Trana Grus grus Bild  Bild på en blå pil
Tretåig mås Rissa tridactyla Bild  Bild på en blå pil
Trädkrypare Certhia familaris Bild  Bild på en blå pil
Trädpiplärka Anthus trivialis Bild  Bild på en blå pil
Turkduva Streptopelia decaocto Bild  Bild på en blå pil
Turturduva Streptopelia turtur Bild  Bild på en blå pil
Törnsångare Sylvia communis Bild  Bild på en blå pil
Törnskata Lanius colluria Bild  Bild på en blå pil
UTillbaka
 
VTillbaka
Varfågel Lanius excubitor Bild  Bild på en blå pil
Vigg Aythya fuligula Bild  Bild på en blå pil
Vitkindad gås Branta leucopsis Bild  Bild på en blå pil
WTillbaka
 
XTillbaka
 
YTillbaka
 
ZTillbaka
 
ÅTillbaka
ÅrtaAnas querquedula Bild  Bild på en blå pil
ÄTillbaka
Ägretthäger Ardea alba Bild  Bild på en blå pil
Ängspiplärka Anthus pratensis Bild  Bild på en blå pil
Ärtsångare Sylvia corruca Bild  Bild på en blå pil
ÖTillbaka
Ökenstenskvätta Oenanthe deserti Bild  Bild på en blå pil
 
 
Bild på A-B-C.