Du är här: Startsidan >> Fotoalbum >> Rovfåglar
Rovfåglar
 
Rovfåglar, ibland kallade dagrovfåglar, är inom systematiken en problematisk grupp som har klassificerats på en rad olika vis och som det fortfarande råder delade meningar kring, hur denna grupp fåglar ska kategoriseras och vilka arter som den ska omfatta.

Rovfåglarnas taxonomi har kritiserats och diskuterats och i Sibley-Ahlquists taxonomi finns inte ordningen rovfåglar med alls. De familjer som ingår i ordningen förs i stället till den mycket utökade ordningen Ciconiiformes, vars svenska namn är storkfåglar därmed tycks mindre lämpligt.

Jag går därför inte in närmare på detta.
 
Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
72 stycken bilder av 7 arter.
 
Hökartade rovfåglar är en familj av fåglar tillhörande ordningen rovfåglar.  
Siluett på en GAM Gamar, (Cathartidae) är stora och asätande fåglar. Två arter med breda fingrade vingar, två arter med långa, relativt spetsiga. Ses ofta kretsflyga, ibland flockvis. Häckar i bergsstup eller i träd. Kullar på 2-3 ägg.
 
Kungsörn
Siluett på en KUNGSÖRN
Havsörn
Siluett på en HAVSÖRN
Örnar, (Circaetinae) är stora bredvingade och bredstjärtade, mestadels bruna rovfåglar. Ses ofta seglande. Vingarna är proportionsvis större än hos vråkarna och spetsarna tydligt fingrade. Havsörnar har längre halsar och kortare stjärtar. Huvuden och näbbar är stora. Ses för det mesta enstaka. Häckar i träd eller i bergsstup. Kullar på 1-2 ägg.
 
Siluett på en VRÅK Vråkar, (Buteoninae) är medelstora bredvingade och bredstjärtade. Dräkterna är huvudsakligen bruna men stora individuella inom arterna variationer förekommer. Relativt makliga vingslag. Kretsflyger mycket. Vråkarna uppträder under flyttningen ofta i stora flockar. Häckar i träd eller i bergsstup. Kullar på 2-6 ägg.
 
Siluett på en BIVRÅK Bivråk, (Perninae). Bivråk (Pernis apivorus) hör inte till vråkarna, men liknar dem. Den är knappt 60 cm lång, med en vingbredd på uppemot 150 cm. Ovansidan är gråbrun och undersidan är ljusare och spräcklig. Hanen är grå och honorna är mörkare bruna.
 
Siluett på en HÖK Hökar, (Accipitrinae) är medelstora med breda vingar och långa stjärtar. Raska vingslag och snabb framfart men ses också ofta kretsflyga. Häckar i träd. Kullar på 3-6 ägg.
 
Siluett på en GLADA Glador, (Elaninae och Milvinae, räknas ibland till en egen familj) är medelstora rovfåglar med breda vingar och långa kluvana stjärtar. Segelflyger skickligt och vrider därvid mycket på stjärten. Äter gärna as. Häckar i träd. Kullar på 2-4 ägg.
 
Siluett på en FISKGJUSE Fiskgjusen, (Pandionidae) är stor långvingad och har mycket ljus undersida. Seglar ofta och ryttlar över vatten. Födan består endast av fisk. Häckar i träd. Kull på 3 ägg.
 
Siluett på en KÄRRHÖK Kärrhökar, (Circinae) är medelstora, långvingade och långstjärtade. Flyger ofta lågt över marken med makliga vingslag och långa glid varvid vingarna hålls lyftade i V-ställning. Könens dräkter är mycket olika. Häckar på marken. Kullar på 4 eller fler ägg.
 
 
Falkar (Falconiformes)
28 stycken bilder av 3 arter.
 
Siluett på en FALK Falkar, (Falconidae) förs numera till en egen ordning. De är spetsvingade, suveräna flygare. Seglar en hel del. Könen är ofta olika. Häckar på marken, i bergsstup eller i abdra fåglars övergivna bon. Kullar på 3-7 ägg.
 
 
Bild på en kolibri.