Du är här: Startsidan  >>  Fotoalbum  >>  Andfåglar  >>  Svanar
Andfåglar (Anseriformes)
 
Svanar (Cygnini)
 
Svanar (Cygnini)

Svanar är en släktgrupp av stora vattenlevande fåglar som tillhör underfamiljen Anserinae och familjen egentliga andfåglar. I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan och sångsvan som häckfåglar, och mindre sångsvan som flyttfågel.

Adulta svanar ruggar en gång om året och detta sker på sommaren. Ungfåglar genomgår en partiell postjuvenil ruggning under hösten-vintern men behåller sitt juvenila utseende fram till nästa sommar då de genomgår en komplett ruggning.

  • Knölsvan (Cygnus olor)
  • Svart svan (Cygnus atratus)
  • Svarthalsad svan (Cygnus melanocorypha)
  • Sångsvan (Cygnus cygnus)
  • Trumpetarsvan (Cygnus buccinator)
  • Tundrasvan (Cygnus columbianus columbianus)
  • Mindre sångsvan (Cygnus columbianus bewickii)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild på frimärke med Sångsvanar