Du är här: Startsidan  >>  Fotoalbum  >>  Andfåglar  >>  Simänder
Andfåglar (Anseriformes)
 
Simänder (Anatinae)
 
Storlek

Vikten hos simänderna varierar från strax under ett kilo till två-tre kilo beroende på art.

Livsmiljö

Simänder utgörs bland annat av gräsand, bläsand och gravand. De skiljer sig från dykänderna bland annat på följande sätt: simänder håller till på grunt vatten där de kan "tippa" och nå botten med näbben, medan dykänder dyker djupt efter sin föda.

Simänder lyfter nästan rätt upp när de flyger upp från vattenytan medan dykänder först måste springa på vattnet upp mot vinden.

Simänder simmar med stjärten ovan vattenytan medan dykänder håller den i vattnet.

Föda

Simänder lever mest av vegetabilisk föda till skillnad från dykänder som lever mest av vattendjur och musslor.

Livslängd

Omkring 15 år.

Fortplantning

De flesta änder häckar vid sötvatten och bygger sitt bo antingen i buskar eller i trädhål och holkar.

 
Bild på frimärke med Skedand