Du är här: Startsidan  >>  Fotoalbum  >>  Andfåglar  >>  Dykänder
Andfåglar (Anseriformes)
 
Dykänder (Aythyinae)
 
Storlek

Vikten hos dykänderna varierar från strax under ett kilo till två-tre kilo beroende på art.

Livsmiljö

Dykänder utgörs bland annat av knipa, vigg och brunand. De skiljer sig åt bland annat på följande sätt: Dykänder dyker djupt efter sin föda medan simänder håller till på grunt vatten där de kan "tippa" och nå botten med näbben.

Dykänder måste först springa på vattnet upp mot vinden medan simänder lyfter nästan rätt upp när de flyger upp från vattenytan.

Dykänder håller stjärten i vattnet medan simänder simmar med stjärten ovan vattenytan.

Föda

Dykänder levermest av vattendjur och musslor.

Livslängd

Omkring 15 år.

Fortplantning

De flesta änder häckar vid sötvatten och bygger sitt bo antingen i buskar eller i trädhål och holkar.

 
Bild på frimärke med Knipa