Du är här: Startsidan >> Bra och veta>> Arternas ordning


Arter. Allmänt.
 
Inledning.
  Den som är intresserad av fåglar är lyckligt lottad- en rik fritid kan garanteras livet ut. Fåglar kan studeras på olika sätt: under äventyrliga strapatser eller stillsamt och bekvämt, under resor till exotiska länder eller i markerna hemikring, på egen hand och pionjärbetonat eller i grupp och under sociala former, systematiskt och med vetenskaplig inriktning eller blott och bart för nöjes skull.
  Ordningsföljden nedan beskriver i stort sett arternas utvecklingshistoria och börjar med de fågelfamiljer som traditionellt sett har ansetts vara mest primitiva. I nyare tid har taxonomer använt egenskaper i arvsmassan för att fastställa släktskap mellan arterna, och vi kan vänta oss vissa omgrupperingar och justeringar i framtiden.
 
Ny ordning är fastställd. Jag håller på att uppdatera denna.

|----Lommar (Gaviiformes)
|	|	
|	|------Lommar (Gaviidae)		
|
|----Doppingar (Podicipediformes)
|	|
|	|-----Doppingar (Podicipedidae)
|
|----Stormfåglar (Procellariiformes)
|	|
|	|-----Albatrosser (Diomedeidae)
|	|
|	|-----Stormfåglar, Liror och Petreller (Procellaridae)
|	|
|	|-----Stormsvalor (Hydrobatidae)
|
|----Pelikanfåglar (Pelecaniformes)
|	|
|	|-----Sulor (Sulidae)
|	|
|	|-----Havssula (Sula bassana)
|	|
|	|-----Skarvar (Phalacrocoracidae)
|
|----Storkfåglar (Ciconiiformes)
|	|
|	|-----Hägrar och rördrommar (Ardeidae)
|	|
|	|-----Storkar (Ciconiidae)
|	|
|	|-----Ibisar och skedstorkar (Threskiothidae)
|
|----Andfåglar (Anseriformes)
|	|
|	|-----Svanar (Cygninae)
|	|
|	|-----Gäss (Anserinae)
|	|
|	|-----Simänder (Anatinae)
|
|----Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
|	|
|	|-----Örnar (Accpitridae)
|	|
|	|-----Vråkar (Accpitridae)
|	|
|	|-----Hökar (Accpitridae)
|	|
|	|-----Glador (Accpitridae)
|	|
|	|-----Fiskgjuse (Pandionidae)
|	|
|	|-----Kärrhökar (Accpitridae)
|
|----Falkar (Falconiformes)
|
|----Hönsfåglar (Galliformes)
|	|
|	|-----Skogshöns (Tetraonidae)
|	|
|	|-----Fälthöns (Phasianidae)
|	|
|	|-----Springhöns (Turnicidae)
|
|----Tranfåglar (Gruiformes)
|	|
|	|-----Tranor (Gruidae)
|	|
|	|-----Trappar (Otididae)
|	|
|	|-----Rallar (Rallidae)
|
|----Vadarfåglar, måsfåglar och alkor (Charadriiformes)
|	|
|	|-----Strandskata (Haematopididae)
|	|
|	|-----Pipare och vipor (Chardriidae)
|	|
|	|-----Småvadare (Scolopacidae)
|	|
|	|-----Beckasiner och morkulla (Scolopacidae)
|	|
|	|-----Spovar (Scolopacidae)
|	|
|	|-----Storsnäppor (Scolopacidae)
|	|
|	|-----Skärfläckor och styltlöpare (Recurvirostridae)
|	|
|	|-----Tjockfotar (Burhinidae)
|	|
|	|-----Ökenlöpare och vadarsvalor (Glareolidae)
|	|
|	|-----Simsnäppor (Scolopacidae)
|	|
|	|-----Labbar (Steracorariidae)
|	|
|	|-----Måsfåglar (Laridae)
|	|
|	|-----Tärnor (Sternidae)
|	|
|	|-----Alkor (Alcidae)
|
|----Duvor Columbiformes
|	|
|	|-----Duvor (Columbidae)
|
|----Gökar (Cuculiformes)
|	|
|	|-----Gökar (Cuculidae)
|
|----Ugglor (Strigiformes)
|	|
|	|-----Tornuggla (Tytonidae)
|	|
|	|-----Övriga ugglor (Strigidae)
|
|----Nattskärror (Caprimulgiformes)
|	|
|	|-----Nattskärror (Caprimulgidae)
|
|----Seglare (Apodiformes)
|	|
|	|-----Tornseglare Apodidae
|
|----Blåkråkfåglar (Coraciiformes)
|	|
|	|-----Kungsfiskare (Alcedinidae)
|	|
|	|-----Biätare (Alcedinidae)
|	|
|	|-----Blåkråkor (Coraciidae)
|	|
|	|-----Härfågel (Upupidae)
|
|----Hackspettar (Piciformes)
|	|
|	|-----Hackspettar (Pickidae)
|
|----Tättingar (Passeriformes)
	|
	|-----Lärkor (Alaudidae)
	|
	|-----Svalor (Hirundinidae)
	|
	|-----Ärlor och piplärkor (Motacillidae)
	|
	|-----Törnskator (Laniidae)
	|
	|-----Sommargylling (Oriolidae)
	|
	|-----Starar (Sturnidae)
	|
	|-----Sidensvans (Bobycillidae)
	|
	|-----Kråkfåglar (Corvidae)
	|
	|-----Strömstaren (Cinlcidae)
	|
	|-----Gärdsmyg (Troglodytidae)
	|
	|-----Järnsparvar (Prunellidae)
	|
	|-----Sångare (Syviidae)
	|
	|-----Flugsnappare (Muscicapidae)
	|
	|-----Trastfåglar (Turididae)
	|
	|-----Mesar (Paridae)
	|
	|-----Stjärtmes (Aegithalidae)
	|
	|-----Skäggmes (Timaliidae)
	|
	|-----Pungmes (Remizidae)
	|
	|-----Nötväckor (Simidae)
	|
	|-----Trädkrypare (Certhiidae)
	|
	|-----Sparvfinkar (Passeridae)
	|
	|-----Finkar (Fringillidae)
	|
	|-----Fältsparvar (Emberizidae)
	|
	|-----Kardinaler (XXXXidae)
Bild på en Tornfalk