Du är här: Startsidan >> Bra och veta>> Artbestämning


Artbestämning.
 
  Fåglarna är i jämförelse med andra djurgrupper lättstuderade, främst tack vare tre egenskaper:
  1. De flesta fåglar är aktiva under den ljusa delen av dygnet.
     
  2. De lever relativt öppet och kan i regel lätt artbestämmas på håll med hjälp av kikare.
     
  3. De är ofta högljudda med olika läten som vanligen är typiska och kan användas vid bestämning.

  Om du klickar på nedanstående bild kan du enkelt skriva ut ett dokument som kan vara lämpligt att ha med sig ut i naturen och dokumentera sina iaktagelser på.
Bild på en fågel med beskrivande text
Bild på en tecknad gubbe