Du är här: Startsidan  >> Bra att veta>> Färgformer


Färgformer.
 
Albinism

Allbinism (Albus=Vit) är avsaknad eller brist på pigment, hos människor eller djur. Individer med albinism kallas ibland albino. Hos människan kan albinism ta sig uttryck i mycket ljus och solkänslig hy samt hår som är så ljust att det nästan är vitt. Det finns många olika former av albinism, och därtill olika grader. De olika formerna av albinism beror av vilken kromosom som är drabbad; om det är fråga om oförmåga att bilda melanin, avsaknad av tyrosinaese, eller att omvandla tyrosin. En form av albinism, så kallad "läckande pigmentering", rättar till sig under de första tjugo åren. Många albinos har ögonproblem, med ofrivilliga ryckningar och dålig syn. Många vet inte om att de är albinos utan tycker bara att de är mycket ljusa, och ibland kan det vara en bedömningsfråga. Det är inte i sig en sjukdom, men kan leda till besvär hos den drabbade.

Melanism

Melanism är motsatsen till leucism.

Leucism

Leucism är ett medfött tillstånd hos djur vilket resulterar i reducerat pigment. Leucism definieras som partiell eller fullständig brist på eumelanin eller phaeomelanin i skin, päls eller fjädrar vilket kan medföra att djuret antingen är ljusare, delvis vit eller helvit. Leucisim blandas ofta ihop med albinism, eftersom resultatet ofta är liknade. Men ett leucistiskt djur producerar melanin till skillnad från ett albinistiskt djur, men det leucistiska djuret har en störning i den process som lagrar pigmentet i skinnet, pälsen eller fjädern. Till skillnad från de albinistiska djuret så har dock det leucistiska inte röda ögon vilket ett albinistiskt djur alltid har. Leucism påverkar inte heller djurets förmåga att se, djuret blir inte ljuskänsligt, vilket är en av effekterna vid albinism. Däggdjur som har leucism är alltid helvita medan fåglar och ödlor och vissa fiskar fortfarande kan färgas av andra pigment som exempelvis karotinoider vilket ger djuret gula och röda färger. Leucism kan också, till skillnad från albinsim, vara partiell eller bara lokal vilket kan resultera i oregelbundna stråk av vitt på djuret som i övrigt är normalfärgad. En leucistisk fågel kan exempelvis antingen ha färglös eller normalfärgad näbb och ben.

Källa: WikipediA den fria Encyklopedin. Läs mer

 
Nedan ses tre exempel på olika färgformer hos gräsand
Bild på en normal Gräsand Bild på en melanistisk Gräsand Bild på en leucistisk Gräsand
           Normal      Melanistisk     Leucistisk
Bild på en albinistisk apa